"It's the spirit and not the form of the law that keeps justice alive!"

- Earl Warren

Η Δικηγορική Εταιρεία «ΔΕΡΜΙΤΖΑΚΗΣ – ΚΟΥΛΟΥΡΗ & ΣΥΝ» δημιουργήθηκε από την συγχώνευση των Δικηγορικών Γραφείων «Δερμιτζάκης Στυλ & Συνεργ» και «Λαμπ. Κουλουρη & Συνεργ».

Το Δικηγορικό Γραφείο «Δερμιτζάκης Στυλ & Συνεργ» ιδρύθηκε το 1935 στα Χανιά της Κρήτης από τον Στυλιανό Δερμιτζάκη του Ιωάννη.

Η ενεργητικότητα και η ικανότητα του στην επίλυση δύσκολων καταστάσεων τον οδήγησε στην παράλληλη ενασχόληση του για πολλά χρονιά με την πολιτική.

Οι σημερινές συνθήκες ζωής επιβάλλουν μία στενή σχέση εμπιστοσύνης με ένα Νομικό Σύμβουλο!

Για αυτό και εμείς έχουμε δημιουργήσει μια ευέλικτη ομάδα έμπειρων νομικών που με συνεχή μελέτη, πλήρη γνώση και ταχύτητα είναι ικανή, αφού επικεντρωθεί στα δικά σας θέματα να προτείνει και να φέρει εις πέρας τις υποθέσεις σας με υλοποιήσει τις καλύτερες. Αυτός είναι και ο λόγος που μετά από 85 χρόνια παρουσίας έχουμε σταθερές και διαχρονικές σχέσεις αμοιβαίας εμπιστοσύνης με τους πελάτες. Δεν στοχεύουμε να γίνουμε απλά «οι δικηγόροι σας» αλλά οι νομικοί σας σύμβουλοι που ανά πασά στιγμή χρειαστεί θα αντιμετωπίσουν σθεναρά τα θέματα σας.

Τομείς δραστηριότητας

Αστικό Δίκαιο (Zivilrecht/Bürgerliches Recht, Droit civil, civil law) ονομάζεται ο κλάδος του Δικαίου, ο οποίος ρυθμίζει τις διαφορές μεταξύ ιδιωτών (“πολιτών”). Αποτελεί τμήμα του Ιδιωτικού Δικαίου. Είναι ο κλάδος του Δικαίου που αναπτύχθηκε πρώτος και σε αυτόν βασίστηκαν οι υπόλοιποι κλάδοι του ιδιωτικού δικαίου. Στην Ελλάδα ρυθμίζεται στον Αστικό Κώδικα και διακρίνεται σε πέντε μέρη:

 

Το Εμπόριο ως σύνολο διαδικασιών επ΄ ωφελεία οικονομικού κέρδους που μεσολαβεί μεταξύ παραγωγής και κατανάλωσης συμβάλλει αποτελεσματικά στη κυκλοφορία των λεγομένων οικονομικών αγαθών. Η μεσολαβητική αυτή ενέργεια που εκδηλώνεται κατά διάφορους τρόπους, όπως μεταφορά, ασφάλιση, παροχή πίστης, παραγγελία, μεσιτεία κ.ά. ήταν γνωστή από την αρχαιότητα. Σήμερα κάθε τέτοια μορφή έχει εξελιχθεί σε τέτοιο βαθμό που παρουσιάζεται ως μεγάλη επιχείρηση με κίνητρο βεβαίως το αντίστοιχο κέρδος.

Με την ευρεία έννοια του όρου το Ποινικό Δίκαιο αποτελεί το σύνολο των κανόνων Δικαίου που ρυθμίζουν τον τρόπο άσκησης της Ποινικής εξουσίας, (δηλαδή της επιβολής των προβλεπομένων ποινών επί αδικοπραξιών), μιας Πολιτείας, από θεσμοθετημένα όργανα όπως προβλέπει το Σύνταγμα της κάθε χώρας.

Το σύγχρονο Ποινικό Δίκαιο έχει αποκλειστικά δημόσιο χαρακτήρα, και ο εξ αυτού ποινικός κολασμός επιχειρείται εν όψει πάντα του δημοσίου συμφέροντος. Αυτό αποτελεί και τη κατάληξη της ανέλιξής του. Από ιστορική άποψη (σε παγκόσμιο επίπεδο) το Ποινικό Δίκαιο διήλθε τρία στάδια:

Το Φορολογικό Δίκαιο αποτελεί τον δεύτερο κλάδο[1] του Δημοσιονομικού δικαίου όπου στην ουσία αναφέρεται στο Διοικητικό Δίκαιο.

Σημειώνεται ότι ο κλάδος αυτός παρουσιάζει πολλές ιδιαιτερότητες που το καθιστούν τελικά ανεξάρτητο και αυτοτελές. Τούτο δε διότι το φορολογικό δίκαιο[2] περιλαμβάνει πολλές έννοιες τόσο του δημοσίου όσο και του ιδιωτικού δικαίου όπως για παράδειγμα πώληση, μίσθωση, μεταβίβαση, δωρεά, κληρονομιά κ.λπ.. Γενικά πρόκειται για “αναγκαστικό δίκαιο” εκ του χαρακτήρα των κανόνων του που αποβλέπουν στην επιβολή και είσπραξη φόρων. Συνέπεια αυτού είναι ότι η μέθοδος ερμηνείας του διαφέρει από εκείνη του Διοικητικού Δικαίου. Αντίθετα παρουσιάζει σαφή συγγένεια με την δημόσια οικονομική με δεδομένο τον κοινό αντικείμενο έρευνας σε βάθος που είναι ο φόρος.

Το Διοικητικό Δίκαιο, (Διοικ. Δ.), είναι το σύστημα των κανόνων βάσει των οποίων ρυθμίζονται η οργάνωση και η λειτουργία της Δημόσιας Διοίκησης, δηλαδή του συνόλου των δημοσίων υπηρεσιών του κράτους και των νομικών προσώπων εκείνων που διακρίνονται ως φορείς άσκησης δημοσίας εξουσίας, καθώς και τις σχέσεις αυτών προς τους πολίτες και τα διοικητικά όργανα.
Ωσαύτως θέματα που αφορούν τη διάρθρωση, το προσωπικό, την περιουσία, ή αναφέρονται στο διοικητικό και δικαστικό έλεγχο και στις εκδιδόμενες υπό των παραπάνω υπηρεσιών και νομικών προσώπων διοικητικές πράξεις, όπως και στη διαμόρφωση των σχέσεων προς τρίτους, και ακόμη στη κατ΄ αρμοδιότητα έκταση που δρούν αυτές, διέπονται από το Διοικητικό Δίκαιο που ουσιαστικά αποτελεί τον πιο ζωτικό κοινωνικό κλάδο του Συνταγματικού Δικαίου.

Ως διαμεσολάβηση ορίζεται μια σύντομη και σύννομη διαρθρωμένη διαδικασία εκούσια, εχέμυθη και εμπιστευτική στην οποία παρίστανται τα εμπλεκόμενα μέρη μαζί με τους πληρεξουσίους δικηγόρους τους, και ένα τρίτο ουδέτερο πρόσωπο τον Διαμεσολαβητή.

Ο Διαμεσολαβητής με τις γνώσεις του και τις ειδικές τεχνικές και δεξιότητες του βοηθά τα μέρη να αναζητήσουν μια αμοιβαία αποδεκτή και επωφελή για τα ίδια λύση, η οποία αποτυπώνεται σε μια γραπτή συμφωνία.

Είμαστε πάντα δίπλα σας​

Δεν επιλέγεις ποτέ τη στιγμή που θα αντιμετωπίσεις ένα νομικό πρόβλημα. Αυτό μπορεί να είναι μια μόνιμη πηγή άγχους και ανησυχίας. Η έμπειρη ομάδα μας είναι πάντα διπλά σας. Έτοιμη να αντιμετωπίσει ότι σας απασχολήσει.

Αποφασισμένη να σας βγάλει από οποιαδήποτε δύσκολη θέση βρεθείτε

Φροντίζουμε να είστε ανά πάσα στιγμή ήρεμοι!

Ζήστε τη ζωή σας.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Κάντε απρόσκοπτα τη δουλειά σας!

Δεν χρειάζεται πια να έχετε καμία ανησυχία!

Γιατί είμαστε πάντα έτοιμοι να φροντίσουμε τα συμφέροντά σας!

Επικοινωνήστε μαζί μας

Η Δικηγορική Εταιρεία «ΔΕΡΜΙΤΖΑΚΗΣ – ΚΟΥΛΟΥΡΗ & ΣΥΝ» δημιουργήθηκε από την συγχώνευση των Δικηγορικών Γραφείων «Δερμιτζάκης Στυλ & Συνεργ» και «Λαμπ. Κουλουρη & Συνεργ».

Το Δικηγορικό Γραφείο «Δερμιτζάκης Στυλ & Συνεργ» ιδρύθηκε το 1935 στα Χανιά της Κρήτης από τον Στυλιανό Δερμιτζάκη του Ιωάννη.

Ωράριο επικοινωνίας

Δευτέρα - Παρασκευή → 9:00πμ - 5μμ

Διευθύνσεις

1 Oikonomou str., Athens-Greece
Tel: +30 210 3306053/4
Fax: +30 210 3306639

59 Panepistimiou str., 10564 Athens
Tel: +30 210 3218707

Dermitzakis-Koulouri & Assocates Law Firm © 2019 | όροι χρήσης | Πολιτική απορρήτου

powered by indie.systems

Shopping Cart
There are no products in the cart!
Subtotal
0.00
Total
0.00
Continue Shopping
0