Στον παρόν άρθρο παραθέτουμε τις οδηγίες όπως έχουν δημοσιευθεί στον οδηγό της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων. Ο σκοπός είναι η ενημέρωση του καταναλωτή για τα δικαιώματα, τους μηχανισμούς αλλά και τις διαδικασίες των οποίων μπορεί να κάνει χρήση ώστε να απαλλαγεί από τις προωθητικές ενέργειες των διαφημιστικών εταιριών αλλά και να διεκδικήσει το δικαίωμά του στην ιδιωτικότητα.

Η ένταξη στην «ψηφιακή ζωή» θα πρέπει να ξεκινάει με γνώση των δικαιωμάτων και δίκαιη μεταχείριση των προσωπικών ή και μη δεδομένων. Η δύναμη του καταναλωτή σε κάθε περίπτωση, βρίσκεται στον έλεγχο των δεδομένων του, δηλαδή, στην μη απόδοσή/καταχώρηση τους για οποιαδήποτε χρήση. Στις περισσότερες περιπτώσεις, αν όχι σε όλες, ο καταναλωτής μπορεί από μόνος του να ασκήσει έλεγχο προς οποιονδήποτε χρησιμοποιεί τα δεδομένα του.

Ο οργανισμός που έχει αναλάβει την προστασία των παραπάνω είναι η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα με εθνικό ρυθμιστή την ΕΕΤ

Διαβάστε/κατεβάστε ολόκληρο τον οδηγό από εδώ.

Σημείωση: το «μητρώο του άρθρο 11» πλέον ονομάζεται «Μητρώο του άρθρου 13»

Επιθυμώ να μη λαμβάνω κλήσεις/μηνύματα για προωθητικές ενέργειες/διαφημίσεις. Τι πρέπει να κάνω;

Αναφορικά με τις κλήσεις πρέπει να το δηλώσετε εγγράφως στην εταιρία σας, κατά τη σύναψη της σύμβασης ή σε μεταγενέστερο χρόνο. Οι εταιρίες υποχρεούνται να τηρούν μητρώο με αυτές τις δηλώσεις, το οποίο είναι γνωστό ως «μητρώο του άρθρου 11» (από το άρθρο 11 του Ν.3471/2006). Η τήρηση του μητρώου γίνεται ξεχωριστά από κάθε εταιρία και επομένως, πρέπει να απευθυνθείτε σε όλες τις εταιρίες που είστε συνδρομητής. Οι εταιρίες που πραγματοποιούν προωθητικές ενέργειες μέσω κλήσεων δεν πρέπει να καλούν όσους περιλαμβάνονται στα μητρώα του άρθρου 11 όλων των εταιριών. Για προωθητικές ενέργειες/διαφημίσεις με ηλεκτρονικά μέσα (e-mail, SMS, fax, αυτόματοι τηλεφωνητές κ.λπ.) απαιτείται να έχετε δώσει προηγουμένως τη συγκατάθεσή σας. Εξαίρεση, αποτελεί η περίπτωση που έχετε πελατειακή σχέση με την εταιρία που διεξάγει τις προωθητικές ενέργειες. Ωστόσο, και σε αυτή την περίπτωση, έχετε τη δυνατότητα να ζητήσετε εγγράφως να μη λαμβάνετε τα παραπάνω μηνύματα. Για την ενημέρωσή σας ή την υποβολή σχετικών καταγγελιών, απευθυνθείτε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα η οποία έχει τη σχετική αρμοδιότητα.

 

Σημειώση: μπορείτε να εγγραφείτε και στην λίστα του αρ. 13 στην ίδια την Αρχή από εδώ.

Πώς μπορώ να σταματήσω να δέχομαι κλήσεις από απόρρητους αριθμούς;

Ενημερωθείτε από την εταιρία σας, εάν παρέχει την ψηφιακή υπηρεσία με την οποία μπορείτε να απορρίπτετε όλες τις κλήσεις με απόκρυψη αριθμού και για τον τρόπο ενεργοποίησης και απενεργοποίησής της.

 

Δέχομαι κακόβουλες κλήσεις. Τι πρέπει να κάνω για να εντοπίσω την ταυτό-τητα αυτών που με καλούν;

Εάν δέχεστε κακόβουλες ή ενοχλητικές κλήσεις με απόκρυψη, έχετε δικαίωμα να ζητήσετε από την εταιρία σας, για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 15 ημέρες, να άρει την απόκρυψη για τις εισερχόμενες κλήσεις και να σας αποστείλει κατάλογο με τους αριθμούς που σας κάλεσαν στο διάστημα αυτό. Σε περίπτωση που επιθυμείτε να ενημερωθείτε και για την ταυτότητα εκείνου που σας καλεί κακοβούλως, πρέπει να ζητήσετε σχετική εντολή από τον αρμόδιο κατά περίπτωση τακτικό ανακριτή ή εισαγγελέα, με ειδική παραγγελία προς τις εταιρίες. Για την ενημέρωσή σας ή την υποβολή σχετικών καταγγελιών, απευθυνθείτε στην Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών, η οποία έχει τη σχετική αρμοδιότητα.

 

Εργαλεία

Σημαντικά εργαλεία που μπορεί να λειτουργήσουν επικουρικά στην προσπάθειά σας να εντοπίσετε τους αριθμούς που σας καλούν ώστε να επικοινωνήσετε κατευθείαν με τον πάροχό τους.

    1. Έλεγχος αριθμών αυξημένης χρέωσηςΕισάγετε τον αριθμό αυξημένης χρέωσης για να δείτε σε ποιον πάροχο έχει εκχωρηθεί
    2. foritotita.gr  – Βρείτε τον πάροχο ενός αριθμού

Πηγή: Οδηγός καταναλωτή για τηλεφωνία και διαδίκτυο, σελίδα 38, ενότητα “Προσωπικά δεδομένα και απόρρητο επικοινωνιών”, άρθρο 83.